۱۳۹۷ شهریور ۱۹, دوشنبه

چندتا تاسیانه، فارسی ترجمه مرا - گیل آوایی

چندتا تاسیانه، ترجمه فارسی مرا
Tuesday, April 07, 2009

1
می موشتا وانکون
دونیا فوگورده!
جنگلانا واورس
تسکه دیلانه شب فوقوسانا

فارسی:
مشتم را نگشا
که دنیا به هم می ریزد
از جنگل بپرس
کابوسِ شبِ دل تنگها را

2
دریا شو یو طوفان
ایتا دونیا اوخان
پوشت در پوشت
دمرده شبو دیل واترکان
ایتا کونه سو زنه که
آ پا اوو پا  گودن!

فارسی:
دریا رُو وُ طوفان
دنیایی از واخوان
انباشته انبوه
شبِ غرق شده وُ دل ترکیدن
این پا کردن شب تاب است
برای سوسو زدن!


3
هاتو کی غورصا خایم دوارم
روزیگار خورا لیسکا کونه

فارسی:
تا که می خواهم غصه سر آرم
روزگار بازی اش می گیرد

4
ایتا دریا دیل پستایی بوگودم
می هارای
طوفان وارگانه

فارسی:
یک دریا دل پس انداز کردم
از هوارِ من
طوفان می زاید!


5
دریا آوه جا نده
تام توم بزه پوشته
بی چوم پیله
تره خیالا شومه

فارسی:
از دریا پاسخی نیست
تپه خاموش است / ساکت شده است

بی هیچ چشم بر هم زدنی
به تو می اندیشم


6
خیالوشبوآسمانه جیگیفته تی تی
شه بزه جنگلا 
جه می اوخان
انهمه تاسیانه 
کی وا اوچینه!

فارسی:
خیال و شب و آسمان دریغ شده از ستاره
عرق سرد بر جنگل نشست از هوار من

اینهمه دلتنگی را
چه کسی بر می چیند
.
گیل آوایی

در سال 2009 این چند تاسیانه-  با عنوان: تاسیانه ها، (چندتا "هسا" شعر با برگردان فارسی) - در وبلاگ فارسی من منتشر شد که اینجا آورده ام 


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر