۱۳۹۳ بهمن ۲, پنجشنبه

گیلداستان: خاکبازی - گیل آوایی

چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۳ - ۲۱ ژانویه ۲۰۱۵

تومان پیران هاچین شالیکی،
دیمپر چله خرابه
دوماغ وینیزکو لابیل جلاسته
دره سر خاکه بازه دوبو.
جه او سره کوچه صدا بامو:
-         لیباسه کهنه، سماوره کهنه می خریم
حاجی چنس جه خانه بامو بیرون. اونه چوم دکفته زاکا کی خاک بازه دوبو. خو پا توکه مرا بزه زاکه تکا بوگفته:>>ایدامه ره هایا کیلیک بوکونید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر