۱۱ شهریور ۱۳۹۳

گیلسرود: کوله دارای- گیلمرده درده دیله خود داره مرا = درد دل کردن گیلمرد با داس برنج بُری اش - گیل آوایی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر