۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۵, شنبه

ویدئو ترانۀ گیلکی " لاکوی" با صدای دلنشین و مهربان صفرعلی رمضانیترانه گیلکی "لاکوی"
خواننده: صفرعلی رمضانی
شعر از زنده یاد ابراهیم شکیبایی

کورا هیسِی الونِی کی ور نیشتی ندونم   = کجایی الان پیش که هستی، نمی دانم 
فنار فنار تی ویسین لاکوی مو گیریه کُنم = زار زار برای تو دختر گریه می کنم
اخه می گونا چی بو ما بنای دورا بوی = اخر گناه من چه بود مرا گذاشتی دور شدی
بوشوی می رقیبه  ور تی بلا می سر  = رفتی پیش رقیبم بلایت بخورد به سرم
هانده تو دورا بوی = تو دور شدی
کورا بوشوم ده الان چی ویسین بوگوم مو = اکنون دیگر کجا بروم  چه باید بگویم
هانده تو ما دس ویتی تی پا پس ویتی  = باز تو از من دست برداشتی پا پس کشیدی
آی قشنگه  لاکو= ای دختر زیبا
آاااااااااااااااای
تو می دیله می جان بی یه روز = آی روزی تو دل و جان من بودی
تو می شیرین زبان بی یه روز = روزی تو شیرین زبان من بودی
لاکوی ته خاطیرا شو مگه = دختر از یادت رفته مگر
می امرا مهربان بی یه  روز = روزی با من مهربان بودی
لاکوی دونم ده الان یاد نابنی تو = دختر حالا دیگر می دانم یاد نمی آوری
اوو قشنگ گبونه = آن حرفهای قشنگ را
قسم خوردی می ویسین = برایم قسم می خوردی
ته به لنگرود بی مو تاسیونه = برایت لنگرود بدون من دلگیر است
بیه تی به ایروزون ایدر اودر  زینم مو = بیا برایت این روزها این در آن در می زنم من
تیتیبولی موسونی = مانند سنجاقک
تی ویسین پر زینم مو = برایت پر می زنم من
آاااااااااااااااااااااای
یه دس تنها صدا دانه، ندانه = آی یک دست صدا دارد، ندارد
بهار بی تو صفا دانه ، ندانه = بهار بی تو صفا دارد، ندارد
بیا تا بال به بال دامون بگردیم ....بگردیم = بیا دست در دست هم جنگل بگردیم
گونی دونیا وفا دانه، ندانه = گویی دنیا وفا دارد، ندارد
لاکوی دونم ده الان یاد نابه نی تو او شیرین گبونه = دختر می دانم حالا تو یاد نمی آوری آن حرفهای شیرین را
قسم خوردی می ویسین ته به لنگرود بی مو تاسیونه = برایم قسم می خوردی لنگرود بدون من برایت دلگیر است
بیه تی به ایروزون ایدر او در دنه بو = بیا برایت این روزها این در آن در می زنم من
تیتیبولی موسونی تی ویسین پر زینم مو = مانند سنجاقک برای تو پر می زنم من
.
توجه: بازانتشار متنِ ترانه یا برگرفتن آن مشروط به بیان نشانی این وبلاگ می باشد.
.
با سپاس از آقای صفرعلی رمضانی، نوازنده، خواننده و آهنگساز  دیارم گیلان، که مرا در درست نوشتن و درست فهمیدن این ترانه یاری کرده اند.
گیل آوایی
14 مه 2016
هلند 


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر