۱۳۹۳ تیر ۱۷, سه‌شنبه

پنشتا گیلیکی چاردانه - گیل آوایی


0
ایزاک انه، او زاک شونه
هیتو مُونه خالی خُونه
ایزاک نونه، او زاک  نونه
آجه که تنایی مونه
فارسی
این فرزند می آید، آن فرزند می رود
همینطور خانۀ خالی می ماند
این فرزند نمی داند، آن فرزند نمی داند

برای مادر تنهایی می ماند

1
خیالا چو زنم، می دیل فورانه
چومانه سر هاچین ارسو دو وانه
هاتو واهیلا بوسته فان درم قاق
چره آ اسه مان می چوما مانه!؟
فارسی
خیال را می گیرانم، دلم آن را فراری می دهد
بر چشمان من همینطور اشک می دواند
همینطور سرگشته شده حیران نگاه می کنم
چرا آسمان مانند چشمان من است!؟

2
پیاله خالی یه! ارسو یا عشقه
می یاده اورشینابومویا عشقه
هاتو شانه زنم یادا دهم باد
بازین می ارسُونه سوسویا عشقه!
فارسی
پیاله خالیست، اشک را عشق است
مویِ یادِ بهم ریخته ام را عشق است
همینطور یاد را شانه می زنم باد می دهم
سپس سو سوی اشکهایم را عشق است


3
چوما گم وسته ده ارسو فیشاندن
می هیسته دیمه سر ارسُو نیشاندن
می چوم  واهیلا بُو، لوچان زنه، قاق!
هاچین وارش مانه ارسُو واشاندن
فارسی
به چشم می گویم بس است اشک ریختن
روی گونۀخیسم اشک نشاندن
چشمم سرگشته، تلخ می نگرد حیران است
انگار باران اشک را تاب می دهد

4
 چی خورشیدا فوتورکست، کی آویره!؟
ایدونیا غورصه مئن دیل وا دیمیره!
هاتو اورشین کودن سینا کشئن چنگ
آ تاریکه شبا کی وا  فاگیره!؟
فارسی
خورشید  را چه یورش برده که گم است
میانِ یک دنیا غصه دل غرق می شود
همینطور جوش و خروشیدن و چنگ زدن بر سینه
این شب تاریک را چه کسی باید بگیرد!
.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر