۱۳۹۲ آبان ۲۹, چهارشنبه

ناجه - گیل آوایی

قاقابوسته نیگایم
اوروشوار
تُوره فته راتو
پاکچینا بو گورشه جنگله جا

اخ کی ناجه ناجه ایشمارم
جنگله نه  اوخانه ره!

فارسی
نگاهِ ماتِ من
ضجه باران است

از بیدادِ تبر وُ
جنگلِ از ته بریده سوخته

آخ که حسرت حسرت می شمارم
واخوانِ فریادهای جنگلی ها را.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر