۲۸ آبان ۱۳۹۲

تی هیسته گیسو - گیل آوایی


یادِ عشق و عاشقیِ سالهای تحصیل خوش! چیزی کسی بیاد داره!؟ چه دورانی بود!؟ بخصوص پُزِ عالی جیبِ خالی!!! وای اگه نه پُز علی بود نه جیب پُر!!!!!!!!!!!!یادِ چه چیزایی میافتم من!!!؟؟؟ این هم یک عاشقانه با این حال و هوا:

تی هیسته گیسو جنگله یو  می ناجه ارسویان
شورمه نقل یو ولگانه رقص

بادا دی مویانا
می اوخان جنگلا دواره
خورشیده سوسو واتابستن
باده دس!
.
فارسی
جنگلِ گیسوی خیسِ تو وُ اشکهای حسرتِ من،
ماجرای مه است وُ رقصِ برگها

موهایت را باد می دهی
واخوان صدای من جنگل را پر می کند

درخشش سوسوی خوشید  است
دستِ باد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر