۲۷ بهمن ۱۳۹۰

ترا می چومه جا فان در کرا باهارا بیدین= خودت را از چشم من نگاه کن بهار را ببین - گیل آوایی

17فوریه 2012
ترا می چومه جا فان در کرا باهارا بیدین
دو تا بنفشه مثاله ایتا خومارا بیدین

هاتو کی خنده تیشین ایشکوفه مره بم قاق
تی خنده تی دیمه سر پاک گوله باهارا بیدین

می چومه جا تی چوما واستی فاندری جانه یار
کی دریا مئن کرا خورشیده بی قرارا بیدین

تی راشونو می ایسان راشی چوم برایی وای
تی کتله کتله صدا جا می اینتظارا بیدین

هاتو کی غمزه مرا تا دواری جه می کنار
می دیله زئنه تی واستی  تو ایله جارا بیدین

تی گیسو یا کی فادی باده دس بی ده غوغا
بجانه رقصه مانستن بجه بیجارا بیدین

ترا نانم چی بگم تو چیسی چی یی بی تا
بی یا بی یا میچومه جا می چومه یارا بیدین

گیل آوایی خوره بی شات هاچین کرا خوره تاب
بوشو جیوانی هاچین گه می یاره غارا بیدین

فارسی
خودت را از چشم من بنگر، بهار را ببین
دو تا بنفشه مانند یک خمار را ببین
همچین که خنده ات می شکفد، مات می شوم
خندۀ تو بر لبانت درست گلِ بهار را ببین
از چشم من، باید چشم خودت را بنگری یار جان!
که میان دریا انگار خورشید بی قرار را ببین
راه رفتنِ تو، سر راهت ایستادنم چشم انتظار، وای
از صدای دمپایی چوبی ات انتظار را ببین

همچین که با غمزه از کنارم می گذری
طپشِ دلِ من برایت، صدای یاوران را ببین
( ایلجار گروهی ست از دوست و آشنا که برای انجام کاری همراه می شوند)
گیسویت را که به دست باد می دهی غوغا می شوی
مانند رقص برنجزار، برنجِ شالیزار را ببین
ترا نمی دانم بگویم که هستی چه هستی، بی تایی( بی همتا)
بیا بیا از چشم من یار مرا ببین
گیل آوایی بیهوده مانند ...... تاب می خورد
( جای نقطه چین یک وسیله بازی کودکانه است که چیزی مثل شلاق می زنند و آن را می چرخانند. فارسی اش یادم نیست نمی دانم اما گردالو اسم گیلکی اش است!)
جوانی رفت بیهوده می گوید یارغار مرا ببین


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر