۱۷ مهر ۱۳۸۹

چاردانه

بوگو یارا کی تی یــــاری تی پیشکش
تی یاری با تی غمخواری تی پیشکش
نوا هرشب آمون با نــــــاز می خواب
کی آخوابو او بیــــــداری تی پیشکش

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر