۰۲ اسفند ۱۳۹۵

انتشار مجموعه گیلغزل " لوچان " به مناسبت 21 فوریه روز جهانی زبان مادری - گیل آوایی


انتشار مجموعه گیلغزل " لوچان " به مناسبت 21 فوریه روز جهانی زبان مادری
گیلکی زبان مادری و فارسی زبان ملی من است
.
چند نشانی برای دانلود کردن کارهایم به زبان گیلکی به مناسبت 21 فوریه روز جهانی زبان مادری،
لوچان، مجموعه ای از غزلهای گیلکی با ترجمه فارسی
http://www.mediafire.com/file/oq2i17752fjc3yy/luchan-gilghazal-folks-sonnet-gilavaei.pdf
.
http://www.mediafire.com/file/ni4mtddyl102022/gilaki_short_poems-jukul_gilavaei.pdf
.
http://www.mediafire.com/file/a45tf5ay5sp4raa/IranianFolks-quatrain-katkataz-gilchardaneyan-gilavaei.pdf
.
.
ایرانه سبزه نیگین ( منظومه های گیلکی)
.
هفتا بیجار ( چاردانه های گیلیکی)
.
کوتام (مجموعه مجموعه داستانهای گیلکی)
.
داره پا (چاردانه های گیلکی)
.
تسکه دیل (غزلهای گیلکی)
.
کولاکت ( مجموعه داستانهای گیلکی)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر