۱۳۹۵ مهر ۲۱, چهارشنبه

هاتویی = همینطوری - گیل آوایی

دپرکستن می خابا گیره یو
خاب می دپرکستنا
و منام خسته جه هر دوتا
فوخوسان ایشمارمه
بیداری سوریه جا یو
خاب
زرخه غوربت می وطنه مئن!
کاشکی
زودتر بوشوبیم ایتا  ده سیاره
ولی
آ خاکه مئن
می مار چی!؟

فارسی:

بیداری خوابم را می گیرد
و خواب
بیداری ام را!
و من هم خسته از هر دو
کابوس می شمارم
بیداری در سوریه
و خواب
غربتِ تلخ در وطن!
کاش زودتر به سیاره ای دیگر کوچ کردم
اما
در این خاک
مادرم چه!؟


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر