۱۳۹۵ مهر ۱۱, یکشنبه

هساگیلچامه - گیل آوایی

ابرانه ونگو هیسته جنگله رنگ
آفتاب جوخوس بازه دره
ولگانه رقصه مرا.

گیلانه رونمایه پاییز
تابستانا دوارستن
زمستانا شکم اوسانه زمین
بهاره خوشا دانو
دیل زئن!

فارسی:
گریۀ ابرها وُ موشکِ جنگلِ خیس
آفتاب قایم با شک بازی می کند
با رقص برگهاو

رونمای گیلان است پاییز
پشت سر گذاشتن تابستان
زمستان را باردار شدن زمین
برای بوسیدنِ بهار و
در آغوش گرفتن!


*موشک=موش کوچک/نوعی بازی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر