۰۹ مرداد ۱۳۹۵

هاتویی می رشته ره - گیل آوایی

هاتویی می رشته ره:
کرا دونیا لوچان، می رشت نیگایه
می رشت شهرانه دونیایا نما یه
جه پاریس، بارسلونا، رم، نیویورک
می رشت هرماله جوفت ناره ایتایه
!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر