۰۱ اسفند ۱۳۹۴

گیلغزل: گیلکه من مرا قوربان نی یه هاچین هاچینه - با ترجمۀ فارسی- گیل آوایی


گیلکه "من مرا قوربان" نی یه هاچین هاچینه
ایتا دریا دیله گیلان نی یه هاچین هاچینه

نیبه هرماله بنی پا گیلمرده پا جیگا
گیله مرده بوشو رایان نی یه هاچین هاچینه

بجه رولفانا دینی رقصا دره با چیچیلاس
گیله مرده هونره جان نی یه هاچین هاچینه

روخانه واز کونه گوسکا نیهه لانته سره کار
کره روف شیب زنه باغان نی یه هاچین هاچینه

گیلکه من مرا قوربان کی نوبو بیخودی داب
بلا می سر گیله زاکان نی یه هاچین هاچینه

گالشو تالشو گیلانا دوارسته گولاز
جانا قوربان کی آ جانان نی یه هاچین هاچینه

گیلانه شهرو خیابانا تو فان در نونوار
همه تا شیکه لیباسان نی یه هاچین هاچینه

گیله فرهنگه بولنده کی ایسَد جنگله راش
سربولندی گیله مردان نی یه هاچین هاچینه

گیل آوایه تو نیدین غوربته مئن واهیله قاق
بوشو گیلان کی می یاران نی یه هاچین هاچینه
فارسی:
خودستاییِ گیلکها بیهوده نیست
یک دریا دل است گیلان بیهوده نیست
هرکسی بندرت پا جای پای گیلمرد بگذارد
راههای رفتۀ گیلمرد بیهوده نیست
زلفهای برنج را می بینی در باد دارد با سنجاقک می رقصد
هنرِ گیلمرد است جان من بیهوده نیست
در رودخانه غورباغه می پرد مار را سرکار می گذارد
مارِ باغی سوت می زند در باغها بیهوده نیست
خودستایی گیلک که بیهوده رسم نشده است
عزیزم بچه های گیلان بیهوده نیست
گیلان با افتخارِ کوه نشین( گله دار/ دامدار) و تالش از افتخار سرشار شده است
قوربانشان بروم که این جانان بیهوده نیست
شهر و خیابانهای گیلان را ببین لباسِ نو پوشیده
همه شان لباس شیک پوشیدن بیهوده نیست
فرهنگ بلند گیلک که ماننددرخت راش هستند
سربلندی گیلمردان بیهوده نیست
گیل آوایی را نبین که در غربت حیران و سرگشته است
برو گیلان که یاران من بیهوده نیست
.
.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر