۱۳۹۴ فروردین ۵, چهارشنبه

دوتا هاسا شعر-گیل آوایی

0
کشاشو بازام خیال
خوشخیالِه!
ایتا دونیا ایجگره می جنگله اوخانه
قاقابوم من!
شب چی هاچین چو زنه
می تامبزه اوخانا
!
فارسی:
بازهم خیال
خوشخیالی را در آغوش گرفته
یک دنیا بغض واخوان جنگل من است
حیران شده ام من.
شب چه بیهوده تحریک می کند
هوارِ سکوتِ مرا !

1
بهاره جومجومه دیله چو زئن
چی هاچین تی تی وارگانه خیال
رو بامو روزیگاره ووشمه سرا!
پلا ناشتنو قاشوق فوزئن تکا
آمی نقله یو
شلی بغمزه ولا کودن
!
فارسی
وسوسۀ بهار است تحریک کردنِ دل
چه بیهوده شکوفه می آویزد خیال
موهای آشفتۀ روزگار بهم ریخته را!
پلو نداشتن وُ قاشق به بغل زدن
داستان ماست وُ
زیر سبیلی رد کردن
!
.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر