۱۳۹۳ اسفند ۱, جمعه

تی بوشو پسی = پس از رفتنت - گیل آوایی

تی بوشو پسی
نه آب هو آبه
نه خاک هو خاک!
ول بیگیره اوخاک کی ترا کش بزه
بی من!

می ارسو وارشه
دیم شواله کشه
هاچین تی یادا جوکول اوچینم
می دیله نوبره ره!

هان!

فارسی:
پس از رفتنت
نه آب همان آب است
نه خاک همان خاک!
آتش بگیرد آن خاک که در آغوشت گرفته
بدون من!

اشکم باران است
گونه ام شعله می کشد
بیهوده یادِ ترا چون برنج نرسیده بر می چینم
برای نوبرانۀ دلم!


همین!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر