۲۵ بهمن ۱۳۹۲

سه تا چاردانه جه ایتا گیله مرده نیمه شبانه شعرو شاعری!!!- گیل آوایی

هاچین تورم، پیله لاتم، سی یا مست
ایدریا ارسو می چوما دوارست
فو وو کویا مانم پاختا بو لاب خاک
ببرده باد، می دیل گیلان بمانست

فارسی
به معنی واقعی دیوانه ام، یک لاتِ کاملم، سیاه مستم
یک دریا اشک از چشمم سرریز است
فروریخته کوه را می مانم، پهن شده، خاک شده
باد برده است، دلم گیلان مانده است

2
جه غوربت واهیلم، هاتو کونم داد
می ارسو امرا گم بیداد بیداد
هاتو کورم کلاچم داد زنم داد
مرا آوه جا ده  دیوانا بو باد

فارسی
از غربت سرگشته ام، همینطور داد می زنم
با اشک خود می گویم بیداد بیداد
همینطور هر چه شد، شد، داد می زنم
بادِ دیوانه شده به من پاسخ می دهد

3
پی یالا فان درم مسته دمه ناز
کرا  نازا دره می تام بزه ساز
هاچین ایجگرا بوم جه تاسیان داد
شرابه نازه جا دیل خانه آواز

فارسی
به پیاله دارم نگاه می کنم مستی را ناز می دهم
و ساز خاموشِ من دارد ناز می کند
براستی ضجه شده ام از داد دلتنگی
با ناز شراب دلم آواز می خواند


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر