۱۳۹۲ بهمن ۲۱, دوشنبه

هاسا شعر- گیل آوایی

انهمه داد
انهمه بیداد
جنگل اوخانا کود
کوه بکالست
دریا بنالست
دمرده ادمانیم واگردانه سره روزگار
آی وای هی کس
نه دپرکست
نه بفامست!

سلاخ خانه یه خاک
خاک بسری
ایتا ایتا به نوبت!

سرپور کی کوله سر وا بمانه
جنگلانه جنگل خوسی!؟

فارسی:
این همه داد
این همه بیداد
جنگل هوار کرد
کوه فرو ریخت
دریا نالید
آدمهای غرق شده ایم در روزگار وارونه
ای وای هیچ کس
نه از خواب پرید
نه فهمید

سلاخ خانه است خاک
خاک برسری
یکی یکی در نوبت!

تفنگ بر شانۀ چه کسی باید بماند
جنگلخوابِ جنگلها را!
.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر