۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۲

ایتا عشقانه چاردانه - گیل آوایی


تی قورصه داره، تی لوچان هلاچین
تی دئنه ارسویه می چومه پرچین
هاتو گورشا بو، هانده من تی رافا
تی ره دیل واهیله هاچینه هاچین!
فارسی
غصه ات درخت است، چشم بر گرفتنِ قهرآمیزت مثل تاب
برای دیدنت اشک پرچین چشمم است( دیوار از نی که از لای نی ها می شود دید-کنایه از مژه های خیس و دیدن)
همینطور داغ شده باز چشم به راهت هستم
برای تو دل پریشان است بیهوده بیهوده

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر