۱۲ بهمن ۱۳۹۱

سه تا چاردانه گیلکی با برگردان فارسی - گیل آوایی

توگیلانه جا گی گریه به می کار
می دیل جه تاسیانی به هاچین زار
هاتو کی بوک کونه دیل چوم ایسه پا
واره وارش دوخانه مار آی مار
فارسی
تو از گیلان می گویم کارم گریه می شود
دلم از تاسیانی(دلتنگی،بیتابی) زار می شود
همچین که دل بغض می کند، چشم همراه می شود
باران می بارد صدا می زند مادر، ای مادر
....
بوشوم دریا کنار ایپچه بگردست
خیالا سرا دام، بوشو ونگردست
بیدم آبکاکایی او جور بزه بال
می کارا فاندرست خنده بترکست
فارسی
رفتم کنار دریا کمی گشتم
خیال را پر دادم، رفت برنگشت
مرغ دریایی از آن بالا بال زد
کار مرا دید از خنده ترکید!
.......
می دارو می ندار ایرانه خاکه
گولازه می وطن گیلانه زاکه
باباخان تیرکمان شاله عروسی
قشنگو رنگ وارنگ ایرانه پاکه
فارسی
دار و ندار من خاک ایران اس
افتخار وطنم بچه های گیلان هستند
رنگین کمان، کمان زد، عروسی شغال است( اصلاح گیلکی وقتی رنگین کمان زده می شود، افتاب و باران می شود، شیرازی ها همین حالت را می گویند پشت کوه شیز می زاید!)
قشنگ و رنگ و وارنگ ایران پاک است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر