۱۹ خرداد ۱۳۹۱

بزه یی تونگوله می تسکه تنایی بوشویی - گیل آوایی


 ششم جون 2012
بزه یی تونگوله می تسکه تنایی بوشویی
واخوبا بوسته نوبوسته تو بنایی بوشویی

بوشویی ارسو دکفت چوما بوبوم واهیله قاق
تی صدا خانه دیپیچست تی سیوایی بوشویی

می پی یاله پورو، خالی تی پیاله، چومه آب
هیسته چوما چی بگم می بی پنایی، بوشویی

کرا دریا بنالسته جه می جانسوزه اوخان
نزنه دیل ده مرا، تو کی نِسایی، بوشویی

غوربته دابه بیبی مستی خیاله مرا پا
بوشو یاره مانستن بامو نامویی بوشویی

فاندرستم می پیاله بوکودم ناله هوار
تاره زخما فادامه دیل جه تنایی بوشویی

شبه اللا تیتی می درجه که جا سوسو کونان
پاک وامخته می خیالا تو ایسایی، بوشویی

غوربتی ره چی ناها جوز آویرا بوستنو قاق
واهیله تسکه تنایا چی بنایی بوشویی

دینی دونیایا بوبوستم آویره مسته خراب
بنایی تسکه تنا تی گیل آوایی، بوشویی
برگردان فارسی
به دلتنگی وُ تنهایی ام تلنگور زدی رفتی
بخود آمده نیامده تو گذاشتی رفتی

رفتی، اشک بچشمان افتاد و پریشان و حیران شدم
صدایت در خانه پیچید، جدایی ات، رفتی

پیالۀ من  پُر وُ پیالۀ تو خالی، آبِ چشمان
چشم خیس را چه بگویم؟ بی پناهی ام!؟، رفتی

دریا هم از واخوان جانسوزِ من ناله کرد
در آغوشم نمی گیرد، تو که نیستی، رفتی

رسمه غربت است  مستی همپای خیال بشوی
مانند یارِ رفته، آمده نیامده رفتی

به پیاله چشم دوختم ناله هوار کردم
زخم تازه را به دل دادم از تنهایی رفتی

ستارۀ شب از پنجره ام سوسو کنان
گویی خیالم را می جُست که هستی؟ رفتی

برای غریب چه هست بجز گم شدن و حیرانی
سرگشتۀ تنها را چه گذاشتی رفتی

دنیا را می بینی، شده ام گم شدۀ مستِ خراب
تنهای  سرگشته   گیل آوایی ات را، گذاشتی رفتی
.توضیح:
ویدئو و صدا، پیش از افزودن چند بیت به این غزل ساخته و منتشر شده است. به همین دلیل چند بیت افزوده شده در ویدئو و صدا نیست.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر