۰۵ خرداد ۱۳۹۱

چی یی کی چوم همه جا نقشه تی نیگایا دینه - گیل آواییپنجم خرداد 1391

چی یی کی چوم همه جا نقشه تی نیگایا دینه
شبانا مستی تی افشانه گیسویانا دینه

کیسی کی تسکه شبان های دپرکانی جه خاب
واکوده یا فوچه چوم، طرحه تی چومانا دینه

چی یی کی قاقمه هر شب جه تی خیاله لات
تو نه سایی ایسایی، چوم تی کرده کارا دینه

هاچین ازازیله دیل تا تره خانم آواز
مثاله ولوله زای کی تی خنده یانا دینه

چیسی کی تا آیی من شه بزه تره بم قاق
می دیل شواله به تا تی لوچان زئنانا دینه

تومامه را جه تی راشی گیره مره سامان
آویرا بم مرا یافی می دیل تی پایا دینه

کوچی دیلا دنه مج، پا ننه هاتو بی هوا
تی امرا دیل همه جایه تی پا جیگایا دینه

گیل آوایی چی گی تو انقده جه لیسکه یار
دمرده یارا چی گی دیله مهربانا دینه
برگردان فارسی:
چه هستی که چشم همه جا نقشِ نگاه ترا می بیند
مستی شبانه، افشانِ گیسوانه ترا می بیند
که هستی که شبهای تنهایی مرا از خواب بیدار می کنی
چشم، بسته یا باز، طرحِ چشمان ترا می بیند
چه هستی که هرشب از خیالِ سرکش تو، حیران هستم
تو نیستی هستی چشم کردار و رفتارت را می بیند
درست بچه ی بازیگوش می شود دل تا برایت آواز می خوانم
مثل بچه آرام نگیر که خنده هایت را می بیند
چه هستی که تا می آیی خیس عرق ماتِ تو می شوم
دلم آتش می گیرد تا نگاه نپذیرای ترا می بیند
تمام راه ها از راهی که می روی می آیی، سامان می گیرد
گم می شوم مرا می یابی دلم پای ترا می بیند
دل کوچک را زیر پا نگیر و پا بی هوا روی دلم نگذار
همه جا دل با تو هست جای پای ترا می بیند
گیل آوای چه می گویی اینقدر از یارِ لوسِ تو
یار ِ غرق شده را چه می گویی که دل مهربان را نمی بیندهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر