۰۴ اسفند ۱۳۸۹

دینمیرم گردابه من وانگردم از پا بیش از این - گیل آوایی

وانکونم بالا نی یم دونباله فردا بیش از این
دینمیرم گردابه من وانگردم از پا بیش از این

وسته ده هرچی بزم توفانه مه نی دست و پا
های بپرکم ویشتایی از باد و سرما بیش از این

ده بدا دونیا فوگورده مردومانام گوز بجیب
هرکی هرچئ به جهندم بی سراپا بیش از این

آب جه سر بوگذشته بیخود های بزم ور جولفه جا
واستی از مردوم گروختن نه کی همپا بیش از این

یاری یو یاور داهان آبچا بو گفتن ده نشا
بی چرا ره وسته مردن بی مهابا بیش از این

آی دمرده یاره زندان یاره هر تا کار و زار
ده واسی جنگل جوخوفتن نه کی روسفا بیش از این

گیل آوایی داب نوکون سختی می یانی آهو داد
سینه آب گردابه مئن نه کی اوروپا بیش از این!

فارسی
باز نمی کنم بالهایم را دنبال فردا نیستم بیش از این
غرق نمی شوم در گرداب، از پا در نمی آیم بیش از این
بس است هر چه در میان توفان دست و پا زدم
هی بلرزم از گرسنگی از باد وُ سرما بیش از این
دیگر بگذار دنیا بهم بریزد مردم هم تحمیق شوند
هر کسی هرچیزی به جهنم بی سر وُ پا بیش از این
آب از سر گذشته بیهوده هی جولان دادم در جاهای ژرف
باید از مردم گریخت نه اینکه هم پا شد بیش از این
یاری و کمک رساندن مسخره شده، دیگر گفتن نمی توان
بخاطر بی چرا، مردن، بی ترس بیش از این
ای یارِ غرق شده در زندان، یارِ هر کارزار
دیگر باید در جنگل پنهان شد نه که رسوا بیش از این
گیل آوایی میان سختی رسم نکن آه و ناله را
شنا کردن در گرداب است نه در اروپا بیش از این

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر