۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱

رعنا با صدای استاد فریدون پورضا و رانای گیل آوایی

متن ترانه ی رعنا با صدای زنده یاد فریدون پوررضا

رعنا تی دامان گل کشا رعنا
تی قوصه آخر ما کوشا رعنا
دیل بدایی کورداخانه رعنا
حنا بنی تی دستونه رعنا
آقجان کوده رعنا
ایکار کوده رعنا
جانه من بوگو مرگه بوگو رعنا
دیشو تی واسی چی بوبو بو رعنا

رعنا بِگو با من
بی وفا تویی یا من

پارسال بوشو ایمسال بوما رعنا
تی بوشو را واش در بوما رعنا
تی لنگانه خاش در بوما رعنا

آی روسیا رعنا برگرد بیا رعنا
جانه من بوگو مرگه من بوگو رعنا
دیشو تی واسی چی بوبو بو رعنا

رعنا بگو با من
بی وفا تویی یا من

مشته عاشور مرده نره رعنا
دازا فاگید با تبره رعنا
بزا آقجانه کمره رعنا
آقجان بِکود داده خره رعنا
آقجان کوده رعنا
تی کار کوده رعنا
جانه من بِگو مرگه من بوگو رعنا
دیشو تی واسی چی بوبو بو رعنا

رعنا بوگو با من
بی وفا تویی یا من
رعنا بوگو با من
بی وفا تویی یا من
رعنا بوگو با من
بی وفا تویی یا من
.......
متن سرود رانای که خودم خواندم

رانای تو گی گب نزنای رانای
دردا بیدینو دم نزن رانای

رانای دانی من آتشم رانای
از می مرام دس نکشم رانای

رانای مرا بردان درید رانای
شکنجه جیر کوشتان درید رانای

رانای ویریز رانای
دره سر نینیش رانای
خانه نینیش رانای

آی ویریز پاکون تی چومانای رانای
نامرد دینه تی اشکانای رانای
زاکان یاد گیریدی تی کارانای رانای

رانای ویریز رانای
دره سر نینیش رانای
خانه نینیش رانای
رانا = رعنا
رانای = رعنای

این ویدئو بر روی دو ترانه و سرود رانای یا رعنای تنظیم شده است
بخش سرود را خود خوانده ام اما بخش دوم با صدای استاد پورضا ست که اصل این ترانه می باشد
خوانش نخست، برآمده از ترانه ی اصلی رانای است که در بیدادگاههای حکومت اسلامی توسط یاران اسیر خوانده و سینه به سینه یادگار مانده است
بخش دوم، اصل ترانه ی رانای یا رعنای است که با صدای زنده یاد استاد فریدون پورضا اجرا شده است


۲ نظر:

 1. استاد پورضا اول ترانشون صحبت از ارباب میکنن متن این قسمت کجاست

  پاسخحذف
 2. درود بر شما Rz
  نسخه ای از این ترانه که داشته ام، چنین صحبتی در آن نبوده. اگرچه متن ترانه رعنا هدف من بوده است.
  فکر کنم منظور شما مصاحبه یا گفتگویی از زنده یاد پوررضا باشد که در مورد چگونگی رعنا و سرنوشت او، ونیز پیدایش این ترانه باشد که در متن ترانه چنین صحبتی نیست( نباید هم باشد) به هر حال هرچه هست لطف کنید اگر نسخه ای از همین ترانه با صحبتشون از ارباب دارید برایم بفرستید یا همینجا نشانی اینترنتی اش را بگذارید.
  پیشاپیش سپاسگزارم

  پاسخحذف