۲۱ فروردین ۱۳۸۹

ترانه کلالی جانم کلالی با صدای زنده یاد عاشورپور- همراه با متن وبرگردان فارسی و ویدئو - گیل آواییویدئوی فوق جایگزین ویدئویی ست که پیشتر منتشر شده بود.
متن ترانۀ کلالی آنطور که شنیده ام چنین است:
تو چندر هیمه اوچینی>> تو چقدر هیزم جمع می کنی
گیری تی کشه دیچینی>> می گیری در بغل خودت روی هم می چینی
به می ور تومانه چینی>> پیش من بیا دامن چیندار
( تومانه چینی در لغت یعنی تنبانِ چیندار ولی در لباس سنتی به دامنِ کوتاه پُرچینی گفته می شود)

کِلالی جانم کِلالی جانم کِلالی>> کِلالی جانم، کِلالی جانم کِلالی[1]
من کی تی حیرانم کلالی>> من حیران تو هستم کاکلی

بی یا هیما بنه می ور>> بیا هیزم را کنارم بگذار
دس بنه می دیله که سر>> دستت را روی دلم بگذار
بمالم تی کتا دختر>>> شانه ات را بمالم دختر

کِلالی جانم کِلالی جانم کِلالی
من تی ناما نانم کلالی>> من که نام ترا نمی دانم

تی دینه جاقله مانستن>> برای دیدن مثل بچه هستم
هانده مالسان والسان............................ بازهم همان آب نبات مکیدنی می لیسم[2]
خودا می یاره برسان>>> خدایا یارم را برسان

کِلالی جانم کِلالی جانم کِلالی
من کی تی حیرانم کلالی

کور بی یا بدیم دس بدس>> دختر بیا دست به دست دهیم
تو می گاب لیشانه برس>> تو به گوساله های من برس
تی هیما گیرم چانه پس>> هیزمت را من کول می گیرم

کلالی جانم کلالی جانم کلالی
من تی ناما نانم کلالی

تو هاچین آهویا مانی>>> تو درست مثل آهو هستی
تی دونبال مرا دو وانی>> دنبال خودت مرا می دوانی
تا جفا مرا اِگانی............................ جفا می کنی مرا می اندازی[3]

کِلالی جانم کِلالی جانم کِلالی
من کی تی حیرانم کِلالی

می جانی تو کاسه کولی>> جان من هستی چشم زاغ منی( کاسه کولی= یک جور ماهی کوچک در گیلان است
تو هاتو ایدسته گولی>> تو درست یک دسته گل هستی
سِبا مانی سورخه جولی>> مانند سیب هستی، گونه ات سرخ  است( جول=گونه، لُپ )

کِلالی جانم کِلالی جانم کِلالی
من تی ناما نانم کِلالی

2
تو چندر هیمه اوچینی
گیری تی کشه دیچینی
به می ور تومانه چینی

کِلالی جانم کِلالی جانم کِلالی
من کی تی حیرانم کلالی


بی یا هیما بنه می ور
دس بنه می دیله که سر
بمالم تی کتا دختر
کِلالی جانم کِلالی جانم کِلالی
من تی ناما نانم کلالی

تی دینه جاقله مانستن
هانده مالسان والسان............................
خودا می یاره برسان

کلالی جانم کلالی جانم کلالی
من کی تی حیرانم کلالی


کور بی یا بدیم دس بدس
تو می گاب لیشانه برس
تی هیما گیرم چانه پس

کلالی جانم کلالی جانم کلالی
من تی ناما نانم کلالی

تو هاچین آهویا مانی
تی دونبال مرا دو وانی
تا جفا مرا اِگانی............................

کلالی جانم کلالی جانم کلالی
من کی تی حیرانم کلالی


می جانی تو کاسه کولی
تو هاتو ایدسته گولی
ده بمانی سورخه جولی

کلالی جانم کلالی جانم کلالی
من تی ناما نانم کلالی

[1] کلالی اسم دختر است. احتمالا بزبان تالشی ست.
[2] این مصراع برایم مفهوم نبوده و آنطور که بگوشم خورده و فهمیده ام نوشتم. اگر دوستانی درستِ آن را می دانند پیام بگذارند تا تصیحح کنم. پیشاپیش سپاسگزارم
[3] این مصراع برایم مفهوم نبوده و آنطور که بگوشم خورده و فهمیده ام نوشتم. اگر دوستانی درستِ آن را می دانند پیام بگذارند تا تصیحح کنم. پیشاپیش سپاسگزارم

۳ نظر:

  1. سیب مانی سورخه جولی یعنی اینکه مانند سیب هستی ای لپ سرخ (لپ سرخت به مانند سیب است)

    پاسخحذف
  2. مرسی همیشه دوسداشتم بدونم ترجمشو

    پاسخحذف