۱۳۹۷ شهریور ۹, جمعه

پنشتا قدیمی چاردانه! - گیل آوایی

Sunday, March 29, 2009 
1
تی راشه پایمه دیل واهیلا بو
نانه هیکس چی واستی دیل پورابو
هاتو را فان دِرَم با دادو بیداد
نی یافم آشــنا چوم سیفیدا بو

2
بشم گیلان ده وسته تاسـیانی
ده وسته دوریو غوربت، سیوایی
بشم جنگل، بشم دریـایو مورداب
کی وسته تاسیانی، چوم برایی

3
هاچین بانه نیگیر مرا نخوایی
امی مئن ده ننه انقد سـیوایی
منم من کی بوبوستم تی فدایی
بخوایی یا نخوایی توو می مایی!
( بخواهی یا نخواهی تو ماهِ من هستی)

4
ایسم شلمانه پوشت هانده تی رافا
تی لیسکه همســـــاده یام خانه بپپا
تره تا شیب زنم یافی می جــایه
می دیل قاقه تی او کتله صــدایه

5
نانم تی مار ه یا کی تی صـــــدایه
کی می دیل زئندره لاب بی حیایه
گیره انـــگاره پاک آ ترکمه زای
هاتو کی ایشــــتاوه تی پاصـدایه
.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر