۱۳۹۷ شهریور ۹, جمعه

ایتا می قدیمی گیلچاردانه: چره واستی ببه دیکتاتوری داب!- گیل آوایی


دوشنبه، ۱۰ فروردین ۱۳۸۸
چره واستی ببه دیکتاتوری داب!
کی هرتا مجلس ودولت ببه گاب!
آکِه واستی آمی چـومان ببه واز!؟
کی هرمــــاله آمی رهبر نبه گاب!
فارسی:
چرا باید دیکتاتوری رسم شود!
که هر مجلس و دولت گاو باشد!
چه وقت باید چشمهای ما باز شود!؟
که هرگز رهبر ما گاو نباشد!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر