۱۳۹۷ مرداد ۸, دوشنبه

اگه واشکستا بوم، می ریشا چی گی! - گیل آوایی

اگه واشکستا بوم، می ریشا چی گی!
می دوشمن سنگه، پس می تیشا چی گی!
گیرم الله یو آیان تی طرفدار،
می یارانه اهورا پیشا چی گی!

فارسی:
اگر در هم شکسته شده ام، ریشۀ مرا چه می گویی!
دشمنِ من سنگ شده است، پس تیشه ام را چه می گویی!
گیرم که الله و آیه ها طرفدار تو هستند،
یارانِ اهورا پیشه ام را چه می گویی!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر