۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۵, شنبه

چارتا گیلچاردانه با برگردانِ فارسی - گیل آوایی


تی چوم تیتی، تی مو، می دیله جایه
تی واستی لیسکا به دیل گیره تایه!
مرا لوچان زنه دوری، دیهی تاب
خیالا چو زنه، می دیله پایه


فارسی
چشمانت شکوفه، مویت جای دل من است
برای تو دل لوس می شود، تدارک می بیند
دوری چشم غره می رود، تابم می دهد
خیال را تحریک می کند، دلم را چوب می زند!

2
تویی رقصه بیجاران، نازه می خاک
جه تو دورم، ایسم می گیلانه زاک
هاتو دوری زنم ونگ، های کونم داد
می دیل زاکابو بوک بارده زنه ناک


فارسی
تو یی که رقصِ شالیزارانی، ناز خاک منی
از تو دورم، بچه گیلان هستم
همینطور از دوری گریه می کنم، هی داد می کنم
دلم کودک شده بغض کرده هق هق می کند

3
می کار بی تو بوبوسته آه و زاری
مرا گیدی چقد تو گریه داری
نانه هیکس چو تو می ترکمه یار
مره قسمت
بوگود چوم اینتظاری

فارسی 


بی تو کارم شده است آه وُ زاری
به من می گویند چقدر تو گریه داری
هیچکس نمی داند چطور یارِ سرکشِ من
قسمتِ من کرده است چشم انتظاری

4
پی یاله وا بده یاور نوخوسم
خیالا کش بزه قورصا فوقوسم
اگه هانده بیگیره می چوما آب
بوارم های بوارم تا بوخوسم

فارسی
پیاله باید کمک کند تا نخوابم
خیال را در آغوش  بگیرم،  از پسِ قصه بر آیم
اگر باز هم چشمم را آب بگیرد
ببارم، هی ببارم، تا بخوابم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر