۱۳۹۷ فروردین ۲, پنجشنبه

هاتویی!= همینطوری! - گیل آوایی

سالانه ساله
تته رج ایشمارمه باهارا
هفسینه سفره ور
تاسیانی رقصا دره
شمه وله مرا
جه می چوم نزدیکتر
دورترینه هانده
ماری خاک.

ترجمه فارسی:
سالهای سال است
پشتِ سرِ هم می شمارم بهار را
کنار سفرۀ هفت سین
دلتنگی دارد می رقصد
با شعلۀ شمعِ
از چشمانم نزدیکتر است
دورترین باز
خاکِ مادری!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر