۱۳۹۶ بهمن ۱۰, سه‌شنبه

منو تنایی - گیل آوایی

بوخورده داریم کس به کس
منو تنایی
سالانه سال!
خوشخوشانی مره گفتیمی تنایی چانا دودمه
واخوبا بوسته بیدم تنایی می چانا دوست
چی هاچین جه روو نوشونه گم
اگه تانی!
ایتا ده بزن!

فارسی:
من و  تنهایی سالهای سال است که بجان هم افتاده ایم
با خوشخیالی می گفتم (چانۀ تنهایی را می بندم=حسابِ تنهایی را می رسم)
بخود آمدم دیدم تنهایی چانۀ مرا بست
چه بیهوده بخاطر از رو نرفتن می گویم:
اگر می توانی
یکی دیگر بزن!
.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر