۱۳۹۶ بهمن ۱۱, چهارشنبه

بجه رقصا مانه تی جنگله مو - گیل آوایی

بجه رقصا مانه تی جنگله مو
کرا تاریکه شب تی چوم زنه سو
اگه شومی حیجابا دین بوکود داب
بیگیفته ول دوخوفته کل بزی فو
فارسی
رقص برنج را می ماند جنگلِ گیسوی تو
در شبِ تاریک چشم تو سو می زند
اگر حجابِ شوم را دین رسم کرد
تو فوت زدی، آتشِ اجاقِ روشن شد

کل، کله=اجاق، تنور

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر