۱۳۹۶ بهمن ۱۰, سه‌شنبه

جوخوفته گیسُو باده دا رقص - گیل آوایی

تامبزه فریادا هارای بزه
تی روسره والای دان!
دونیایا دیپیچست
جوخوفته گیسُو باده دا رقص
دوخوشاسته جنگلا دپرکانه
جه فوقوفته شِه بزه فوخوسان!

آخ کی می دیل واج بامو
اون همه اوشانانه چوپورنامونه جا!

فارسی
فریادِ دم فروبسته را هوار زد
هوا دادنِ روسری ات
دنیا را پُر کرد
رقصِ گیسوی پنهان شده
جنگلِ در خود فرو خفته را بیدار کرد
خیسِ عرق شدن از کابوس
آخ که دلم به وجد آمده است
از آن همه چاییدن و فسرده شدن بدست نا انسانان!
.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر