۱۳۹۶ دی ۱۶, شنبه

گیلانی دور جه گیلان خوش نیشینه- گیل آوایی

گیلانی دور جه گیلان خوش نیشینه
خوو ارسُونا واسی غوربت اوچینه
هاتو آ جا، اوو جا، هاچین ببه قاق
بازین تسکا بُو دیل، چوما فوچینه!
فارسی
گیلانی دور از گیلان ساکنِ بی زمین است
اشکهایش را بخاطر غربت باید جمع کند
همینطور اینجا آنجا حیران بماند
آن گاه دلتنگ شده، چشم را بر هم نهد


2 
گیلک جه ماری خاک دوره، چیتینه
همیشک چوم داره ما را بیدینه
هاتو شبانده روز  ناجه داره آه
فوچه چوم تاسیانه وا بیچینه
فارسی
گیلک که دور از خاکِ مادریست، بخودش نیست!
همیشه چشم به راه است مادر را ببیند
همینطور روز و شب حسرت و آه دارد
چشم بسته دلتنگی باید بچیند!
.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر