۱۳۹۶ آذر ۱۱, شنبه

نوگفتم هنر نزدِ ما هست هاچین!؟ - گیل آوایی

نوگفتم هنر نزدِ ما هست هاچین!؟
فوسونجان چاکودم بفرما ببین!

واچیش تا بفامی فوسونجان چیسه!
گیله سوفره سر فامی مهمان کیسه!

نیدین غوربته مئن بوبوستم آویر
جیوانی کرا تاسیانی جا پیر!

هولندی بوبوستم ولی گیله مرد!
ها کارانه امرا کرا دیل نمرد!

تو باور ناری گیلکیه می کار
کرا یاد بیگیفتم جه می جانه مار!

بنام سیر تورشی یو هفتا بیجار
بورانی یو زیتونو ایپچه دلار

نه زیتونه خالی! کی پرورده یه!
عرق خوردنه امرا خوشمزه یه!

هاچین من کرا گمه تو ایشتاوی!
واچیشی هاچین مستا بی، می کفی!!!

گیل آوایی غوربت چی گفتان دری!؟

جه دوری دمردی ده کفتان دری!
.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر