۱۳۹۶ آذر ۸, چهارشنبه

گیله هاسا چامه!- گیل آوایی

دمخته چوقاله گیلو
بیجارانه ووشمه سر
دمرده اشکلاند
جولفه بیجاره سلابونه
زمستان تترانه چیچیننه دسکلایو بجانه رقص
کلاچه کوتامه مترسی!

بیجار اپا اوپا دره
بهاره کشاشونا!

فارسی:
گلِ رسِ زیرپا له شده
آشفته سرِ شالیزاران
ساقه های بجا مانده ی برنج هستند که غرق شده اند
از شالیرار آب گرفته ژرف
زمستان دست زدنهای گنجشکان و رقص برنجها را فراری داده است
مترسک آلاچیقِ کلاغ است!

شالیزار
برای در آغوش گرفتن بهار
بی قراری می کند!
.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر