۲۹ بهمن ۱۳۹۵

ترا می چومه جا فان-دِر بیجاره نازا بیدین گیلغزل با ترجمه فارسی - گیل آوایی


ترا می چومه جا فان-دِر بیجاره نازا بیدین
بیجاره نازو  بجانه کرشمه رازا بیدین

می چومه جا ترا فان-در هاتو کی بم تره قاق
جه تاسیانی می دیل دیلمانی سازا بیدین

ترا می چومه جا فان-در کی بی توو بم خالی آب!
هیزارتا ناجه هاچین قاقه چومه وازا بیدین!

می چومه جا ترا فان-در ایسی هاچین ایتا ماه
لوچان زنی ناویره تی چومانه نازا بیدین

هاچین هاچین تره بوستان درم مره پیله لات
تی خابه جا کی دپرکم می چوم  گولازا بیدین!

گیل آوایی بی نوخون  جوش زنه، ننا ده وفا
فتاشته داره پسی تیجا بوسته دازا بیدین!
. 
فارسی:
ترا از چشمان من ببین، ناز شالیزار را ببین
نازِ شالیزار وُ رازِ کرشمه ی برنجها را ببین
از چشمان من ترا ببین همچین که برایت حیران می شوم
از دلتنگی در دل من دیلمانی ساز کردن را ببین
ترا از چشمان من ببین که بی تو بی دست وُ پا هستم( بی عرضه ام)
با هزار حسرت فقط چشمِ حیرانِ باز را ببین
از چشمان من خودت را ببین که درست یک ماه هستی
چشم از من به قهر بر می گیری، ناز چشمانت را ببین
بیهوده بی دلیل برای تو دارم لات می شوم
از خوابِ تو که بیدار می شوم، بالیدن(افتخارکردن) را در چشمم ببین
گیل آوایی بیهوده در جوش و  خروش است، وفا دیگر نیست
پس از بریده شدن شاخ و بال درخت، تیز شدنِ داس را ببین
.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر