۱۳۹۵ بهمن ۱, جمعه

هاتو کی لاهه جا گی یاد آرم می لاجانا- گیلغزل با ترجمه فارسی- گیل آوایی


هاتو کی لاهه جا گی یاد آرم می لاجانا
جه روم کرا گی آرم یاد می قللا رودخانا

بروکسله جا کی گی من کرا شمه رودبار!
پاریسا گی کشاشم من می رشته جانانا

هاچین کرا گی آتِن، برلینو وین خالی آب!
گولازه امرا زنم دیل می دریا مالانا

نیده بیده چی مره گی جه لندنو مادرید!
نیبه هاچین ایچارک لنگروده سامانا

بوشو هاچین نوا گفتن اوروپا بوزبوزه ها
کی یاد آرم می بیجاران، می مرغو کیشکانا!!!

هیزار هیزار تو جه آلپو سوئیس بیبی ماسکا
کپورچاله کولیور انزلی می جانانا

ده وسته واستی ببم واهیله می ماری خاک
هاچین واسی پرا دم می خیاله گیلانا!

فارسی:
همچین که از لاهه می گویی یاد می آوردم لاهیجانم را
از رُم که می گویی یاد می آورم قلعه رودخانم را
از بروکسل که می گویی در آغوش می گیرم رودبار را
پاریس را که می گویی در آغوش می گیرم رشتِ جانانم را
بیهود از آتن، برلین وُ وین می گویی، بیهوده است
با افتخار در آغوش می گیرم ماهیگیران دریایم را
ندید بدید چه برایم می گویی از لندن و مادرید
حتی یک وجب هم از طرفهای لنگرود  نمی شود
برو بیهوده نگو اروپا چنین و چنان است
که یاد می آورم شالیزاران، مرغ و جوجه هایم را
هزار هزار تو از آلپ وُ سوئیس دلقک بشوی
کپور چال است کولیوِر،انزلی جانانم
دیگر بس است باید سرگشته شوم از خاک مادری
درست باید پر بدهم خیال گیلانم را
 . 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر