۰۱ بهمن ۱۳۹۵

" اکزوتیک فود" گیلیکی غذا هولنده مئن - گیلداستان با ترجمه فارسی - گیل آوایی

" اکزوتیک فود[1]"
گیلیکی غذا هولنده مئن/ گیلداستان با ترجمه فارسی
چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵- ۱۸ ژانویه ۲۰۱۷

وختانی ناها کی "نیبه، نتانم، می کار نی یه" هاچین خالی گبه! وختانی کی هاچین بیگی نیبه نتانم می کار نیه" نه هاچین هیچه چانکونه، بلکی ترا واداره کی بیگی " هاناست، خایی بردار خایی نردار[2]!"!
یا واستی تن بدی هونی کی ایسه! یا اینکی بیبی ایجور هاچین پلا! کی دسدسا آب فونکونه! هرکی یام جه فاره سه بزنه ترا سرفوکو.
وختانی ناها کی واستی بیبی تی زندگی روستمه دستان هر چی ببه یو هر چی تفاق دکفه تره وا بیگی: به! تانم. می دسه کاره!"
ایتا روز هاتو بوو کی مرا فکراشو می خیالا وامختان دوبوم کی می زاکه صدا بامو:>> >»ایدامه«

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر