۱۳۹۵ دی ۲۷, دوشنبه

دوتا گیلچاردانه - گیل آوایی

تی یاده امرا خاندن دیله کاره
کی تی گفتنه امرا چوم بواره
ببه چومانه ارسو پا مته، وای
هاتو هی لوی بخانه را دواره
فارسی:
با یاد تو خواندن، کار دل است
که همراه با گفتنِ تو چشم ببارد
اشک بشود جای پا، وای
همینطور هیلوی بخاند راه را طی کند

هیلوی یکی از آوازهای اندوهگین و در عین حال بسیار دلنشین گیلکی ست( مایه ی گوسن  دوخون در آواز گیلکی)
2
می دیل تنگه واسی دشتی بخانم
نه فارسی کی واسی رشتی بخانم
چومان دریا ببه ارسو جه می یاد
ببم توفان بزه کشتی، بخانم!
فارسی:
دلم تنگ است باید دشتی بخوانم
نه فارسی که باید رشتی  بخوانم
چشمها دریا شود اشک از یادم
بشوم کشتیِ توفان زده بخوانم!


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر