۱۳۹۵ آذر ۲۸, یکشنبه

کوچی چله، پیله چله زمستان - گیل آوایی

کوچی چله، پیله چله زمستان
کرا ویشتاترَد سرما بچستان
خیابانخوس نیشه چله شبام خاب
جه سرمایام ناره چوپور بدستان
فارسی:
چله کوچک، چله بزرگ زمستان
گرسنه تر هستند از سرما چاییده ها
خیابانخواب شب چله هم نمی رود خواب
از سرما هم رمق به دستانش ندارد
.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر