۱۳ مرداد ۱۳۹۵

ایتا گیلچاردانه - گیل آوایی

اوچینه ارسو شب، تی تی جه می چوم
مثاله شورمو هیسته بجه توم
هاتو پرپر زنه دیل شب می چوم قاق
دیله آوازه پاک تسکه دیله بوم!

فارسی:
ستاره شب اشک برمی چیند، از چشمم
مثل شبنم و نشای خیسِ برنج
شب دل همینطور بیتابی می کند، چشمم مات
آوازِ دل است گویی پومِ دلِ تنگ ( صدای دلِ تنگ!)


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر