۱۳۹۵ مرداد ۲۶, سه‌شنبه

هاساگیلچامه: داره پا - گیل آوایی

فچم فچمه
پامتتانا دمخته شون دره
دسانا سکت بوکود
راشی واشان تا چکره
پیچ پیچ کودان دره رادوار:
پاکچینا به باغ
راستا کونه کمر داره خال
داره لچچه ایتا مانه
داره پا*!

فارسی:
خمیده خمیده
جاهای پا را زیرپا گذاشته می رود
دستها اهرم کرده
علفهای راه تا زانو
دارد پچ پچ می کند رهگذر:
میوه های باغ تماماً چیده می شوند
بر بالای درخت یکی باقی می ماند
نگهبان درخت!
.

*داره پا یا نگهبان درخت، به آخرین میوۀ درخت گفته می شود و آن هم چنین است که هنگام چیدن میوه ها، یکی را بالای درخت باقی می گذارند تا میوه دادنی دیگر نگهبان درخت باشد و پرباری ای دیگر!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر