۱۹ تیر ۱۳۹۵

ایتا گیلچاردانه می رشته ره - گیل آوایی

می رشتا فان درم ارسو واره چوم
هاچین واهیلا به ارسو  داره چوم!
هاتو قاقا بو شه می رشته کوچان
تورا به دیل دیما ارسو کاره چوم!!!
فارسی:
رشتم را نگاه می کنم اشک می بارد چشمم
همینطور سرگشته می شود اشک دارد چشمم
همینطور حیران شده می رود کوچه های رشتم
دل دیوانه می شود روی گونه ارسو می کارد چشمم


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر