۲۵ تیر ۱۳۹۵

گیلچاردانه یان - گیل آوایی

دَوَسته دسو پا بی تو آویرم
تورنگه جنگله بی تو اسیرم
دکفته غورصه دامه بی پروبال
نایی ارسو فوکونم پاک دیمیرم!
فارسی
دست و پا بسته، بی تو گم شده ام
قرقاولِ جنگلِ بی تو اسیر هستم
بی پر و بالِ افتاده در دام غصه ام
نیایی، اشک می ریزم واقعاً می میرم!

2
هاچین باله خیاله سر نیشینم
می آیا ایشمارم غورصه اوچینم
تو نه سای بیخودی بمه مره لات
تی عکسا کش بزه چوما فوچینم!
فارسی
بیهوده روی بالِ خیال می نشینم
آه خود را می شمارم غصه می چینم
تو نیستی بیهوده تنها لات می شوم
عکس  ترا در آغوش می گیرم چشمم را می بندم.

3
هاتو دابه کی دیل بوستن یانی گورش
مثاله ساحیله دریا شله فورش
جه ارسو دیم ببه هیسته چوره ناک*
تورابه دیل ببم من گورشه بی هوش!
فارسی
اینطور رسم است که دلشدن یعنی داغ
مانند ماسه های خیسِ ساحل
از اشک گونه خیس شود بغض
دل دیوانه شود من بشوم داغِ از هوش رفته!

* ناک در زبان گیلکی حالتی ست که کودک پس از گریه کردن زیاد دچار می شود( حالتی شبیه سکسکه).
.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر