۱۳۹۵ تیر ۱۶, چهارشنبه

چوم برایی - هاسا چامه - گیل آوایی

دَوَسته پا
شکل* بزه
آویره نیگایه فاندرستن
لل پر نزنه
راشی واشه یو باده وامج پامج

راشی بی رادوار
چوم پیله نزنه
چوم برا چوم جه رافایی!

فارسی:
پای بسته
پابند زده
نگریستنِ نگاهِ گم است
سوت و کور
علفهای راه است و جستجوی باد

راه بی رهوار
پلک نمی زند
چشمِ چشم به راه از انتظار!

*شَکَل طنابی ست که با آن دستِ گاو را به گردنِ او می بندند.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر