۰۴ خرداد ۱۳۹۵

ویدئوگیلغزل: آویرا بوسته نیگاره می دیل هاچین تنگه - گیل آوایی

آویرا بوسته نیگاره می دیل هاچین تنگه
می ماره موشته پـلاره می دیل هاچین تنگه

زالاش باورده کرا ناجه ناجه غوربته مئن
می ماره کتله صداره می دیل هاچین تنگه

می دیل خایه دکفم پابرانده باغه می یان
ایموشته سـیروکواره می دیل هاچین تنگه

خوروس، کولوشکنوکیشکا می ماره تیتی صدا،
دوخان دوخان هوو صداره می دیل هاچین تنگه

آغوزو انجیله کفتک، تیتی بزه خولی دار،
شوروم بیگیفته هوا ره می دیل هاچین تنگه

بایید میداد فاره سید تا نوبوستمه خالی آب
کی دازو واشو گوماره می دیل هاچین تنگه

ده لاب تورابو زنم می سرا به چوبو چکال
می مچه قورسه ناویره می دیل هاچین تنگه

شبانا ساحیـله کش پاک مثاله واشکسه لوتکا
جه دریا مالا صـدا ره می دیل هاچین تنگه

چره مرا واکفی تا دینی ایسَم مره قاق
می رشته پورده بوساره می دیل هاچین تنگه

گیل آوایه واسوخستن نشا بوبو پیله لات
می قرماقو می روباره می دیل هاچین تنگه!

فارسی:
برای نگاهِ گم شده دلم تنگ است
برای لقمۀ مادرم دلم تنگ است
بجان آمده با حسرت  حسرت در غربت
برای صدای دمپایی چوبیِ مادرم دلم تنگ است
دلم می خواهد پابرهنه بیفتم میان حیاط خانه
برای یک مُشت سیر و تره دلم تنگ است
خروس، مرغِ با جوجه، صدای مادرم به فراخواندن جوجه ها
فراخواندن، برای همان صدا دلم تنگ است
گردو انجیرِ کال، درخت شکوفه زدۀ الوچه
برای آن هوای مه گرفته  دلم تنگ است
بیایید به دادم برسید تا از کار نیفتاده ام
که برای داس و  علف و بیشه دلم تنگ است
دیگر دیوانۀ سر به هوا شده سرم را به هرچیزی می کوبم
دهانم بسته است وگرنه دلم تنگ است
شبها کنارِ ساحل مانند کرجیِ شکسته
برای صدای شبانۀ ماهیگیر دریا دلم تنگ است
چرا به من گیر می دهی تا می بینی فریاد می کنم
برای رشتِ من، برای پُلِ بوسارِ من دلم تنگ است
به گیل آوایی دست نمی شود زد، لاتِ لات شده است
برای قلاب ماهیگیری، برای روبار( رودخانه) رشتِ من دلم تنگ است
.
توجه: پیشتر این گیلغزل خوانده و منتشر شده بود اما انتشار ویدئوی آن در یوتیوب امکانپذیر نبود. به همین دلیل بازخوانی و باز منتشر شده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر