۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵

شو شو شو - گیلسورود

شؤ شؤ شؤ
شؤˇ استبداد آخر گذرنه
خؤ خؤ خؤ
خؤˇ بیچارؤن یک روزی پرنه
یک شؤ بشؤم رۊخؤنه
ستاره مأ دخؤنه
بوتم: هیتؤ نمؤنه
جون جون جون
آرزۊ کؤنه دئه شؤˇ نینه
دیل دیل دیل
آرزۊ کؤنه آفتابˇ بینه
أی صبح بزن جوانه أی صبح بزن جوانه
هيزاران ملتˇ خون تی ریشه گیره بوره تی ریشه گیره بوره


فارسی:
شب شب شب
شبِ استبداد آخر سپری می شود
خواب خواب خواب
خوابِ بیچاره ها روزی می پرد
یک شب رفتم رودخانه
ستاره صدایم کرد
گفتم اینطور نمی ماند
جان جان جان
آرزو می کند دیگر این شب نبیند
دل دل دل
آرزو می کند آفتاب ببیند
ای صبح جوانه بزن ای صبح جوانه بزن
هزاران خونِ ملت ریشه ات را می گیرد ریشه ات را می برد
.
شاعر: محمد امینی لاهیجی ( م. راما )
.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر