۱۳۹۴ اسفند ۲۲, شنبه

هاتویی خوره خوره بامو!!!> رشته کوچانا تی یاده واستی گرده دیل هاچین

هاتویی خوره خوره بامو!!!
.
رشته کوچانا تی یاده واستی گرده دیل هاچین
هوو بوشو رایانا شه هانده واگرده دیل هاچین

پاک مثاله کویه دیل تا گرده می شهر و دیار
واخوبابه دوری جا ها کوو فُگُرده دیل هاچین

کسکسانه کس به لاب وختی شه رشت با کتکتاز!
تورا به، واهیلا به، غوربت نگرده دیل هاچین

آینکو رازیو سام، آفخرا یو  آشتی کونان
ول وله زاکا به شِه گرده دگرده دیل هاچین!

آی بوسوجه هر کی دوری، غوربتا بوکوده داب
گورشا بو دیل غوربته جا پاک "دمرده" دیل هاچین!

گیل آوایی رشتا هرماله نوکود جه دیل جودا
دیل دیمیره هانده رشتا ناجه گرده دیل هاچین!
.
تومانا نوبوسته هالا=تمام نشده هنوز

فارسی واگرداننام شیمی پا!!!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر