۱۳۹۴ اسفند ۱۴, جمعه

گیلداستان با برگردان فارسی: خر بخو میننت گیل آوایی

گیلداستان: خر بخو میننت
دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۷ مارس ۲۰۱۴

هاتو کی بایه، اونا گمه. اونا گمه کی ده زللا بو دارمه. گمه کی اتویی نیبه. اتویی نشا درازه دان. یا زنگی یه زنگ یا رومی یه روم. تو ایطرف من ایطرف.
ایتا پیچه ماستو خیارا واچیشتمه ایستکانا بوجور ببردم تا بوخورم داد بزمه:

- آخه کی دانستی اتو به! هیشکی! من جه کویه بدانستی بیم که آتو رو اریمی! آتو همه چی اورشین بوبو ایتا سنگه مانستن به کی ایتا توره دیوانه تاوه دابی چا مئن. آخه تی.........>>ایدامه>>>

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر